Filtr
  • Ustawa EE 04-03-2011 w Senacie

    Ustawa o efektywności energetycznej została uchwalona w Sejmie w dniu 04-03-2011 i przekazana do Senatu. Potem pozostanie tylko podpis Prezydenta. Na stronie sejmowej można przeczytać ostateczną (?) treść tego dokumentu: http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/3514_u/$file/3514_u.pdf. Przypominam również o projekcie rozporządzenia MG (jeszcze nie podpisane), dotyczącego sposobu wykonywania audytów do tej ustawy, tu można zapoznać się z treścią przyszłego  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej  oraz metody obliczania oszczędności energi: projekt rozporzadzenia MG .

Dodatkowe informacje