Firma Audytoenerg organizuje 29 stycznia 2013 roku pierwsze na Śląsku szkolenie dla audytorów energetycznych pod nazwą:

"Dobry audyt energetyczny to audyt zweryfikowany pozytywnie"

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy niezbędnej do wykonywania audytów energetycznych i zapoznanie słuchaczy ze sposobami unikania błędów pojawiających się przy ich sporządzaniu.

Największą wartością tego szkolenia są osoby prelegentów.

Firmia AudytoEnerg pozyskała jako wykładowców wybitnych fachowców zajmujących się na codzień weryfikowaniem audytów dla BGK i WFOŚiGW:

Marek Adamus – weryfikator, specjalista w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Marek Bieniecki – weryfikator BGK, Z-ca Kierownika Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Mariusz Ćwięczek – weryfikator BGK, specjalista w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Kto może wziąć udział w szkoleniu ?

Szkolenie adresowane jest do audytorów energetycznych jak i innych osób zainteresowanych poprawnym wykonywaniem i weryfikacją:

 • audytów termomodernizacyjnych,

 • audytów remontowych,

 • audytów dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Katowicach,

 • audytów dla potrzeb Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej,

 • audytów efektywności energetycznej,

 • innych audytów energetycznych.

Weryfikator to też człowiek :-) - najlepiej wiedzę pobierać od tych co Cię kontrolują !

Prelegenci to aktualnie czynni specjaliści weryfikujący audyty na potrzeby Funduszu Termomodernzacyjnego zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach oraz doświadczeni audytorzy energetyczni.

Ile razy borykałeś się z problemami, których nie potrafiłeś rozwiązać ?

W trakcie zajęć, po prelekcji/prezentacji możliwość dyskusji i zadawania pytań prelegentom.

Jedyna okazja na „dotknięcie“ działającego układu trigeneracji !

Będzie to możliwe podczas zwiedzania niskoenergetycznego budynku biurowego Geppert-Mayer wyposażonego w system trigeneracji (wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej i chłodu z gazu ziemnego) połączony z nowoczesnymi instalacjami HVAC.

W ramach szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi:

 • dużą porcję praktycznej wiedzy z audytingu energetycznego,

 • materiały szkoleniowe,

 • zwiedzanie niskoenergetycznego budynku biurowego z układem trigeneracji,

 • dyplom uczestnictwa w szkoleniu,

 • rachunek firmowy.

Ponadto: przerwy kawowe, posiłek regeneracyjny, dyskusje kuluarowe

Program szkolenia: program2013_01_29.pdf (147 kB)

FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia Dobry audyt...

Dodatkowe informacje