ZIELONE ROZWIĄZANIA  

 

   Koncepcja   zakładała   stworzenie   biurowca   klasy   A,   dopracowanego   w   każdym   szczególe   pod   względem funkcjonalnym  i  wizualnym,  charakteryzującego  się  efektywnym  zarządzaniem  energią  i  dodatkowo,  a  może przede  wszystkim,  tworzącego  przyjazne  środowisko  do  pracy  dla  ludzi  w  nim  przebywających.  Jak  wykazały ostatnio opublikowane badania naukowców z UK efektywność pracowników pracujących w obiektach typu Green Buildings jest o 20% wyższa w porównaniu do tradycyjnych budynków. Sprostanie  założeniom  zrównoważonego  i  energooszczędnego  budynku  wymagało  zastosowania  najwyższej jakości, ekologicznych  materiałów  budowlanych  o  wysokich  parametrach  izolacyjności  oraz  zainstalowania specjalistycznych systemów budynkowych takich jak:
•     System   tri-generacji   wykorzystywany   do   produkcji   energii   elektrycznej   z   gazu   ziemnego,   gdzie odpadowym  zjawiskiem  przy  produkcji  energii  elektrycznej  jest  produkcja  ciepła.  Ciepło  to  następnie wykorzystywane    jest    do    przygotowywania    ciepłej    wody    użytkowej,    ogrzewania    powietrza zewnętrznego w układzie wentylacji, jak również do produkcji chłodu.
•     Inteligentny   system   sterowania   oświetleniem   i   żaluzjami   zewnętrznymi,   analizujący   natężenie oświetlenia    zewnętrznego,    wewnętrznego,    kierunek    padania    promieni    słonecznych,    możliwość powstawania   olśnieni   słonecznych   i   odblasków   od   budynków   sąsiednich.   Całość   instalacji   dba o  utrzymanie  wymaganego  natężenia  oświetlenia,  przy maksymalnym,  możliwym  do  wykorzystania, uzysku światła z zewnątrz, również kontrolując obecność osób w pomieszczeniach biurowych.
•     Wysoko   wydajny   system   wentylacji   z   odzyskiem   ciepła,   grzaniem,   chłodzeniem,   osuszaniem i nawilżaniem, z płynną regulacją wydajności.
•     Układ belek grzewczo chłodzących oraz regulatorów przepływu VAV dla utrzymania właściwych krotności wymian powietrza oraz parametrów komfortu.
•     Szereg   czujników   temperatury,   CO2,   wilgotności   –   wszystko   dla   utrzymania   wysokich   wymagań w zakresie jakości powietrza i optymalnego jego rozprowadzania.
•     Wysokosprawny układ wind z odzyskiem energii elektrycznej,
i wiele innych systemów współpracujących ze sobą i wymieniających informacje, a wszystko po to, aby z jednej strony optymalnie wykorzystać dostępne media, a z drugiej by być w zgodzie z zasadami poszanowania natury.
   Dla bezpieczeństwa i komfortu pracy osób przebywających w budynku zainstalowano:
•      zaawansowany  system kontroli  dostępu  i  włamania,  informujący  obsługę  o  ruchu  osób  w  budynku,  oraz monitorujący wszystkie newralgiczne miejsca budynku,
•      system telewizji dozorowej nadzorujący obiekt,
•      system detekcji pożaru,
•      budynkową sieć komputerową,
•      system parkingowy,

i wiele innych systemów, pozwalających na kontrolowanie parametrów pracy budynku i ograniczających zużycie energii bez negatywnego wpływu na komfort i samopoczucie przebywających w nim osób.

 
 

Dodatkowe informacje