Komunikat z dnia 02 stycznia 2014r.

Zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o ustaniu okresowego braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Na dzień 31 grudnia 2013 roku BGK posiadał następujące środki w ramach limitów dla poszczególnych premii:

termomodernizacyjnej - 60,7 mln zł;

remontowej – 23,5 mln zł;

kompensacyjnej – 15,3 mln zł.

W związku z powyższym od dnia 3 stycznia 2014 roku banki kredytujące mają prawo wznowić przyjmowanie wniosków o premie.


Dodatkowe informacje