Komunikat z 11 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o ustaniu okresowego braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii termomodernizacyjnej.

Na dzień 11 sierpnia 2014 roku BGK posiadał następujące środki w ramach limitów dla poszczególnych premii:

    • termomodernizacyjnej - 44,3 mln zł;
    • remontowej - 23,2 mln zł;
    • kompensacyjnej - 15,2 mln zł.

W związku z powyższym od dnia 12 sierpnia 2014 roku banki kredytujące mają prawo wznowić przyjmowanie wniosków o premie termomodernizacyjne.

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wnioski pozostawione bez rozpatrzenia zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności.

Link do komunikatu na stronie www.bgk.com.pl

Dodatkowe informacje