Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uruchomiło zgodnie z obowiązującą Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków (CR CHEB) na stronie:

https://rejestr.cheb.mir.gov.pl/ 

 

Osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wymienione w Wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

muszą tu, po zalogowaniu,  rejestrować wystawiane świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku.

Podział świadectw (w skrócie CHEB) w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków wynika prawdopodobnie z nowego projektu rozporządzenia MIiR w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej czyli tzw. Metodologii 2015. Nie odpowiada on aktualnemu Rozporządzeniu MIiR z dnia 03.06.2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Jak widać w aktualnej Metodologii 2014 występują trzy rodzaje świadectw, a w projekcie nowej Metodologii 2015 tylko dwa.

Ministerstwo nie widzi w tym żadnego problemu. Czas pokaże czy obawy certyfikatorów co do trudności ze współpracą z system Centralnego Rejestru CHEB były uzasadnione...

Osoby niezalogowane mogą tylko zapoznać się z Wykazem osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz Wykazem osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Dodatkowe informacje