Aby poprawić jakość powietrza w Cieszynie musimy je na co dzień monitorować - zagłosuj w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt nr 19: "Monitoring jakości powietrza" .

Głosowanie od 26-01-2019 do 10-02-2019 r.

Jak głosować?

  1. Jedynie w formie wypełnienia interaktywnego formularza dostępnego na stronie Budżet Obywatelski Cieszyn 2019 monitoring powietrza to projekt nr 19. Każdy mieszkaniec Cieszyna może wypełnić wyłącznie jeden formularz do głosowania i oddać głos na jeden projekt.
  2. W przypadku braku dostępu do Internetu możliwość skorzystania z komputera z dostępem do Internetu w celu oddania głosu zapewnia Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, Biblioteka Miejska w Cieszynie, ul. Głęboka 15 oraz jej filie: ul. Wąska 2, ul. Cieńciały 1, ul. Kamienna 3c, ul. Srebrna 6. Oddanie głosu będzie możliwe w godzinach otwarcia wymienionych placówek.

Skrócony opis projektu na podstawie pełnego opis projektu dostępnego tu: 19. Monitoring jakości powietrza w Cieszynie

Na terenie Cieszyna znajdują się obecnie dwa czujniki monitorujące jakość powietrza (w ramach Stacji Państwowego Monitoringu Powietrza przy ul. Mickiewicza. Nie jest on reprezentatywny dla całego Cieszyna - stacja monitoringu położona jest w jednym z najwyższych punktów miasta. Drugi czujnik "niepaństwowy" znajduje się przy ul. Szersznika. Zważywszy na pofałdowane ukształtowanie terenu Cieszyna - nie zapewniają one wiarygodnego obrazu jakości powietrza w całym mieście. Montaż dodatkowych sensorów, zwłaszcza w niżej ulokowanych częściach Cieszyna, gdzie kumulują się zanieczyszczenia z całej okolicy, przełoży się na efektywność i wiarygodność pomiaru.
Inicjatywa ma na celu zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców. Wychodzi naprzeciw projektom realizowanym przez Urząd Miasta w celu ograniczenia niskiej emisji, uwydatniając skalę problemu i inspirując mieszkańców do zaangażowania w walkę o czyste powietrze w swojej okolicy.

Czujniki/sensory, powinny zostać zamontowane na wysokości od 1,5 m do 8 m powyżej poziomu gruntu (rekomendowana wysokość to od 1,5 do 4 m). 

Opis lokalizacji

Proponowane umieszczenie czujników: - ul. Zamkowa, - skrzyżowania: ul. Frysztacka/Langera, ul. Liburnii/Katowicka, ul. Dworkowa/Bielska, ul. Głęboka/Stary Targ, ul. Puńcowska/Orzeszkowej, ul. Błogocka/Łyska, okolice  ul. Słowiczej, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 6.

Szacunkowy koszt projektu

Koszt sensora to: 1 490,00 zł netto, a abonament to 60 zł netto miesięcznie za urządzenie. Abonament pełni kluczową rolę dla systemu, związany jest z obsługą techniczną całego systemu, kalibrowaniem urządzeń pomiarowych i ich serwisowaniem, pozwala na publikowanie danych na serwisach i aplikacjach, zapewnia raporty z każdego miesiąca oraz pokrywa koszy związane z utrzymaniem karty GSM. Dla systemu zbudowanego z 10 czujników ich zakup to koszt 14 900,00 zł netto (18 327,00 zł brutto) i cena ta obejmuje również montaż urządzeń. Roczny koszt abonamentu równy jest 7 200,00 zł netto (8 856,00 zł brutto). Cena zakupu urządzeń i systemu z instalacją i dwurocznym abonamentem wyniesie 29 300 zł netto (36 039 zł brutto).

Dodatkowe informacje