Program Czyste PowietrzeW dniu 05-03-2019 r. w  gmachu Urzędu Miejskiego (Ratuszu) w Cieszynie,  Rynek 1, pok. 102 (I p.) zostanie ponownie uruchomiony punkt konsultacyjny programu WFOŚiGW "Czyste Powietrze". Punkt przeznaczony jest dla wszystkich posiadaczy domów jednorodzinnych zainteresowanych dotacjami lub pożyczkami na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Punkt obsługiwany przez Audytoenerg.  Będzie czynny w każdy wtorek w godzinach od 9oo do 15oo w dniach od 05-03-2019 do 28-05-2019 r.

 Informacje o działalności punktu konsultacyjnego można znaleźć również na stronach Urzędu Miejskiego w Cieszynie  oraz w Wiadomościach Ratuszowych z Cieszyna na stronie 20.

 

Pełna informacja o programie dostępna w Portalu Beneficjenta WFOŚIGW w Katowicach pod adresem:

wfosigw.katowice.pl

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu można pobrać interaktywny wniosek do programu Czyste Powietrze (formularz w pliku pdf). Uwaga: obecnie obowiązuje nowy wzór formularza o symbolu 3.0.1. Potencjalni beneficjenci, którzy pobrali wcześniej wnioski i nie zdążyli ich wysłać przed 01-01-2019 r. powinni pobrać go jeszcze raz i wypełnić od nowa.

Zauważone zmiany w pliku wniosku w wersji 3.0.1. w stosunku do formularza z 2018 roku:

 • plik wniosku jest ponad dwa razy większy i zajmuje 6 MB,
 • w części 2.2. Uproszczona analiza energetyczna w tabeli 5) Docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące istnieje możliwość wpisania kilku tego samego rodzaju przegród o różnych parametrach,
 • w części C. MIESIĘCZNY ŚREDNI DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM jest więcej pól opisujących poszczególnych członków gospodarstwa domowego co powinno ułatwić wypełnienie wniosku osobom mającym dochody z kilku źródeł. 
 • przy podawaniu dochodu, w zależności od tego kiedy składamy wniosek, musimy dostarczyć PIT z roku przedostatniego, jeśli wniosek złożymy do 30 kwietnia (obecnie będzie to 2017),  czy ostatniego (obecnie będzie to 2018), jeśli złożymy wniosek w dniu 1 maja lub później. W polu 196 po odznaczeniu że Wnioskodawca jest "Podatnikiem" pojawia się okienko z podpowiedzią informującą o tej kwestii.
 • w polu 213 formularz automatycznie wyliczy nam Intensywność dofinansowania dotacyjnego, uwzględniając najnowsze zmiany czyli np. dla Wnioskodawców mających sumę dochodów (razem z innymi członkami gospodarstwa domowego) wynoszącą 85 000 zł będzie to 18%, a powyżej 125 529 zł/rok pokaże 0%. Przed 01-01-2019 w obu przypadkach byłoby  30%. Pozostałe koszty przeznaczone na termomodernizację, na które nie otrzymano dotacji można odliczyć od podstawy opodatkowania przy rozliczeniach rocznych z urzędem skarbowym.
 • Osoby składające wnioski do 30-04-2019 r. jako podstawę obliczenia dochodu rocznego przyjmują rok 2017, natomiast składający wniosek w dniu 01-05-2019 r. lub później jako rok odniesienia przyjmują 2018.

Dodatkowe informacje