Najnowsza informacja z NFOSiGW z dnia 15-03-2019:
Właściciele domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej. 

Inną istotną zmianą, dotyczącą wniosków składanych w 2019 roku i w późniejszych latach, jest możliwość składania kilku wniosków w ciągu trwania programu czyli do 2027 roku. Można więc w pierwszym wniosku starać się o dotację na wymianę kotła, a za 3 lata o docieplenie lub wymianę okien. Priorytetem pozostaje wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne nie można więc zamienić kolejności i  najpierw ocieplić budynek a w kolejnych latach wnioskować o wymianę kotła.

Dodatkowe informacje