Program CERTO

CERTO program do świadectw energetycznych

W lipcu br. znowelizowano rozporządzenie w sprawie metodologii określania charakterystyki energetycznej budynku. Rozporządzenie to obowiązuje od 2.10.2014 roku. Wprowadzone w metodologii zmiany były na tyle duże i istotne, że niezbędne było opracowanie zupełnie nowego programu certo 2014m

Dotychczasowy program CERTO jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej oraz z zasadami określonymi w aktualnie obowiązujących normach.

CERTO i certo 2014m umożliwiają:

 • Intuicyjne i wygodne modelowanie budynku z lokali i pomieszczeń
 • Uzyskanie świadectwa dla całego budynku oraz osobnych świadectw dla poszczególnych lokali
 • Obliczenie charakterystyk energetycznych budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia
 • Uzyskanie dowolnego podziału lokalu (automatycznie lub ręcznie) na strefy obliczeniowe
 • Obliczanie współczynnika U, zgodnie z normą PN-EN 6946, uwzględnianie poprawek na: nieszczelności w izolacji termicznej, łączniki mechaniczne oraz na stropodach odwrócony
 • Obliczenie wpływu liniowych mostków cieplnych, oblicza U dla przegród niejednorodnych zgodnie z PN-EN 6946:2008
 • Dowolne obliczanie zysków ciepła od użytkowników (w zależności od ich aktywności), oświetlenia, urządzeń elektrycznych, urządzeń mechanicznych, procesów produkcji oraz od cieczy na poziomie budynku, lokalu a nawet pomieszczenia
 • Automatyczne obliczanie dla zinwentaryzowanego oświetlenia ilości energii na oświetlenie oraz zysków ciepła od  oświetlenia
 • Określenie wpływu zacienienia na poziomie budynku oraz na poziomie poszczególnych przegród przezroczystych poziomych, pionowych oraz ruchomych
 • Budowanie własnych baz: przegród, materiałów oraz liniowych mostków cieplnych
 • Korzystanie z bogatego zbioru podpowiedzi z obowiązujących norm, rozporządzeń i baz danych
 • Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego (tzw. mocy cieplnej) na c.o. i c.w.u.
 • Mozliwosc uwzględniania przerw w ogrzewaniu w pomieszczeniach niechlodzonych
 • Grupowe drukowanie (budynek i wszystkie lokale) świadectw i zapisów obliczeń
 • Domyślny mostek liniowy dla stolarki [Kalkulator U]

  Dodatkowe atuty programu CERTO:
 • Darmowa pomoc merytoryczna ekspertów, w ramach której posiadacz programu może skonsultować wykonaną charakterystykę lub świadectwo
 • Możliwość generowania wydruków do szyfrowanych plików PDF oraz do „otwartych” plików DOC, RTF, XLS i HTML (Acrobat Reader, Word, Excel, OpenOffice, inne edytory tekstu)
 • Brak ograniczeń czasowych użytkowania oraz limitów wydruków
 • Wydruki edukacyjne w portalu CERTO STUDENT

Do programu dołączamy:

 • Poradnik – jak wykonać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz charakterystykę energetyczną do projektu
 • Arkusze pomocnicze do przygotowania danych dla charakterystyki i świadectwa
 • Raport z obliczeń „krok po kroku” pokazujący, jak zostało obliczone świadectwo charakterystyki energetycznej – z uwzględnieniem wzorów, danych wejściowych i wyników

Aktualizcja programu:
CERTO jest programem aktualizującym się w trakcie każdego uruchomienia (do aktualizacji potrzebne jest połączenie z Internetem). Proces aktualizacji programu jest darmowy  i w pełni automatyczny.

Dostępne bazy w programie:

 • danych oraz informacji niezbędnych do wykonywania charakterystyki energetycznej, przygotowane w postaci podpowiedzi, streszczeń odpowiednich rozporządzeń, norm oraz wiedzy inżynierskiej
 • materiałów budowlanych
 • projektów domów jednorodzinnych autorstwa biur projektowych ARCHI-PROJEKT, HORYZONT i LIPIŃSCY
 • Materiały termoizolacyjne producentów: TERMO ORGANIKA, ROCKWOOL, AUSTROTHERM
 • Kotły na biomasę firmy METALERG
 • Wymienniki do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego - Rekuperatory.pl
 • współczynników przenikania ciepła U dla stolarki budowlanej
 • mostków termicznych, odpowiadających normie PN-EN ISO 14683:2008 i wcześniejszej, którą można dowolnie rozbudowywać dodając własne wartości np. z katalogu mostków cieplnych ITB
 • pomieszczeń typowych odpowiadających funkcji budynku, z określonymi wymaganiami ich wentylacji, co znacznie skraca wprowadzanie danych bez konieczności poszukiwania w normach wymagań higienicznych.

Podstawowe wymagania systemowe:

 • Komputer PC z dostępem do Internetu (tylko w celu pobrania danych klimatycznych oraz aktualizacji programu)
 • CERTO działa na platformie (C) Microsoft .NET 3.5 SP1 w systemach operacyjnych: Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows Server 2008
 • Przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer (5.01 i nowsze) lub Mozilla Firefox
 • Windows Installer 3.1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oraz Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008 są w razie potrzeby instalowane w ramach procesu instalacji CERTO.
 • Do oglądania wydruków Adobe Reader 8.1.0 lub nowszy (dotyczy pełnej wersji CERTO).
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.

Tryb demonstracyjny:
Jedynym ograniczeniem w trybie demonstracyjnym jest brak możliwości uzyskania wydruków oraz podglądu szczegółowych wyników obliczeń (pokazywane są podstawowe wskaźniki EP w postaci suwaka)

Dodatkowe informacje