Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Charakterystyka energetyczna to nowy dokument wymagany ustawowo, na razie od wszystkich właścicieli budynków oddawanych do użytkowania, a docelowo, od prawie wszystkich posiadaczy nieruchomości o charakterze użytkowym lub mieszkalnym. Jest również częścią składową audytów termomodernizacyjnych i sporzadzanych na potrzeby NFOŚ i WFOŚ.

Witryna kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami  związanymi z praktycznym wdrażaniem najnowszych przepisów dotyczących świadectw energetycznych powołanych w nowym prawie budowlnym oraz w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury. Te dokumenty zostały opublikowane w Dz.U. nr 201 z dnia 06.11.2008 r. Omówiono w nich metodologię liczenia charakterystyki energetycznej budynku, warunki techniczne jakie powinny spełniać nowoprojektowane budynki oraz zakres i formę projektu budowlanego. Wcześniej w Dz.U. nr 191 z 2007 r zmieniono ustawą z dnia 19.09.2007 r. prawo budowlane, nakazując wykonanie świadectwa dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, wynajmowanego bądź sprzedawanego po 01.01.2009 r.

Przepisy te formalnie wypełniają zalecenia Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

 

 Kogo dotyczą przepisy:

 1. Właścicieli nieruchomości.
 2. Inwestorów.
 3. Administratorów nieruchomości (w tym komunalnych, spółdzielczych, wspólnotowych i TBS).
 4. Pośredników obrotu nieruchomościami
 5. Notariuszy
 6. Deweloperów.
 7. Wynajmujących lokale i budynki.
 8. Rzeczoznawców majątkowych.
 9. Projektantów i architektów.
 10. Wykonawców prac budowlanych i instalacyjnych.
 11. Audytorów energetycznych.
 12. Doradców energetycznych czyli tzw. certyfikatorów energetycznych sporządzających świadectwo

Jeśli należysz do wymienionych wyżej grup zawodowych związanych z nieruchomościami, to znajdziesz tu wiele odpowiedzi na nurtujące Cię wątpliwości. Od praktyków, ludzi nauki, osób wykonujących audyty i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz audytorów efektywności energetycznej dowiesz się wielu ciekawych informacji na temat oszczędzania energii i odnawialnych źródłach energii (OZE).

Dodatkowe informacje