Oferta

AUDYTOENERG  to firma wykonująca solidnie i szybko:

Obliczania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WP,c dla sieci cieplnych zarządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje PCC oraz inne podmioty zajmujące się dystrybucją ciepła sieciowego, zgodnie z: 

  1. Rozporządzeniem Ministra Klimatui Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. (Dz.U. z 2022 r poz. 956).
  2. Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912)

Audyty energetyczne przedsiębiorstw (wg Art. 36 i 37 Ustawy o Efektywności Energetycznej z 20 maja 2016 r. obowiązkowe i wymagane przez URE od 01.10.2016 r.) wykonane na podstawie  PN-EN 16247 Audity energetyczne lub wg ustaleń Zleceniodawcy. Więcej informacji na: Obowiązkowe audyty energetyczne przedsiębiorstw

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (certyfikaty energetyczne) wymagane m.in. przy oddawaniu do użytkowania oraz sprzedaży lub wynajmie budynków i lokali  >>> Więcej o świadectwach 

Audyty energetyczne budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.

Projektowe charakterystyki energetycznej budynków wymagane w projektach budynków (przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę) Więcej o projektowej charakterystyce  

Audyty elektryczne(elektroenergetyczne) z uwzględnieniem profilu dobowego zużycia energii, kompensacji mocy biernej, doboru taryfy i możliwości zmiany  sprzedawcy energii.

Weryfikacje świadectw charakterystyk energetycznych budynków sporządzonych przez inne firmy. 

Szkolenia i pomoc w zakupie programów  CERTO firmy DAEŚ  >>> Więcej o CERTO - jak zamawiać 

Kompleksową poprawę efektywnego wykorzystania energii w budynkach i obiektach poprzez wykonanie analizy efektywności energetycznej. >>> Więcej o poprawie efektywności energetycznej  

Usługi termograficzne wykonywane przy użyciu nowoczesnych kamer termowizyjnych  pracujących w podczerwieni. Tu do pobrania w pliku pdf:  szczegółowa oferta usług termograficznych

Audyty efektywności energetycznej niezbędne do uzyskania tzw. białych certyfikatów otrzymywanych za przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

Analizy OZE dla projektów budynków (Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych  systemów  alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

Szkolenie: Zarządzanie energią – system oparty na wymaganiach PN-EN ISO 50001 więcej na stronie Zarządzanie energią wg ISO 50001

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na powyższe tematy lub zamówić usługę wyślij e-maila na adres: mmmałpaaudytoenerg.pl.

Polityka ochrony danych osobowych stosowana w firmie Audytoenerg

Dodatkowe informacje