OFERTA NA WYKONANIE POMIARÓW TERMOGRAFICZNCH

 1. Cel pomiarów:

 • diagnostyka prewencyjna – wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych pochodzących od instalacji elektrycznych, oświetleniowych i grzewczych,

 • racjonalizacja napraw i remontów

  • szybkie i precyzyjne przeglądy instalacji,

  • wskazanie elementów zużytych i stwarzających zagrożenie (np. silniki, łożyska, elementy rozdzielni elektrycznych, przewody spalinowe, wentylacja i klimatyzacja,

  • prognozowanie okresu trwałości urządzeń,

 • ocena cieplna budynku przed i po termomodernizacji,

  • znajdywanie mostków cieplnych,

  • wykrywanie nieszczelności,

  • lokalizacja zawilgoceń i wycieków,

 • ocena jakości wykonanych prac remontowych i budowlanych.

 1. Opis wykonywanych pomiarów:

 • wykonanie pomiarów termowizyjnych w podczerwieni (termogramów) przy pomocy nowoczesnych kamer o wysokiej rozdzielczości: FLIR T425 lub FLIR P660,

  Czytaj więcej...

Kontrola termograficzna izolacyjności

W miesięczniku Inżynier Budownictwa w nr 2 i 3 w 2011 roku ukazał się bardzo ciekawy artykuł Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych autorstwa dr inż. Aliny Wróbel i dr inż. Andrzeja Wróbla z AGH. Odpowiada on na bardzo często zadawne przez użytkowników kamer termograficznych pytanie: czy termogram to tylko wizualizacja zjawisk cieplnych czy też metoda pomiarowa?

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje