Odnawialne Żródła Energii

Ustawa o Odnawialnych Żródłach Energii opublikowana!

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii nareszcie opublikowana!  W dniu 03-04-2015 r. została udostępniona w Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod pozycją 478, pod adresem:

Ustawa OZE

Liczący 96 stron i 223 artykuły dokument na pewno będzie jeszcze długo wzbudzał dużo kontrowersji wśród producentów i odbiorców energii oraz nowej grupy "producento-konsumentów" nazwanej prosumentami.  Oczywiście w ustawie o OZE definicji prosumenta nie ma :-).

Ustawa OZE formalnie wchodzi w życie w dniu 4 maja 2015 roku, warto jednak dokładnie zapoznać się z jej treścią, bo wiele artykułów ma inne daty początku obowiązywania.

Dodatkowe informacje