Odnawialne Żródła Energii

OZE w budownictwie

W dniu 18 stycznia 2011 r w EMAG w Katowicach odbyła się konferencja p.t. Rekomendacje wykorzystania w Polsce odnawialnych źródeł energii (OZE) w budownictwie.

Dzięki uprzejmośc Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG zamieszczamy pełną prezentację będącą przeglądem aktualnego  udziału odnawialnych żródeł energii w Polsce i Europie. Zawiera  sposoby oceny OZE (w tym programy do certyfikacji energetycznej budynków) a także perspektywy rozwoju tej dziedziny energetyki. Omówiono w niej również uwarunkowania prawne stosowania OZE w Polsce.

 Interesująco wypada ilustracja wpływu zastosowania pompy ciepła, kolektorów słonecznych i kotła na biomasę na zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku biurowego. Obliczonia wykonano zgodnie z  metodologią liczenia świadectw energetycznych budynku. Porównano również uzyskane w ten sposób efekty ekologiczne i ekonomiczne w stosunku do tradycyjnej wymiennikowni co podłączonej do kotłowni węglowej.

Prezentacja w pliku pdf (4,8 Mb): Rekomendacje wykorzystania w Polsce odnawialnych źródeł energii (OZE) w budownictwie

Dodatkowe informacje