Nowa metodologia liczenia świadectw energetycznych budynków w 2014

Nowa metodologii liczenia świadectw  wchodzi w życie z dniem 03-10-2014 r. Od tej daty wszystkie sporządzane świadectwa będą musiały być wystawiane zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu MIiRR z dnia 3-06-2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej w Dz.U. Poz 888. 

Warto zapoznać się z jej treścią ponieważ oprócz kilku istotnych zmian takich jak:

  • usunięcie metody uproszczonej,
  • zmiana wzoru świadectwa energetycznego (może teraz liczyć nawet kilkanaście stron!),
  • zmiana sposobu liczenia zapotrzebowania energii do podgrzewu ciepłej wody użytkowej,
  • odmienny sposób liczenia wymaganego strumienia powietrza do wentylacji.

Zawiera ponad 20 innych poprawek i zmian.

Tu pełny tekst Rozporzadzenia z dnia 3 czerwca 2014 r z uwagami AudytoEnerg dotyczącymi głównie norm powoływanych w tym dokumencie.

AudytoEnerg zaprasza na szkolenie poświęcone nowej metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetyczne budynków pod nazwą:

„Warsztaty - Charakterystyka energetyczna budynków wg metodologii 2014 - Katowice 2014-11

Dodatkowe informacje