Szkolenia audytorów

Wykładowcy na sympozach i szkoleniach

marek adamusMarek Adamus – mgr inż. weryfikator WFOŚ
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej - specjalność Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji. Od 1999 r. pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, obecnie na stanowisku specjalisty w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi.
 Ukończył m.in. organizowany przez Fundację Poszanowania Energii kurs przygotowujący do działalności audytora energetycznego oraz organizowane przez Politechnikę Śląską szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
W ramach pracy zawodowej zweryfikował ok. 600 audytów energetycznych i kart audytów.
Audytor energetyczny. Uczestniczył również w projekcie:
 „Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym" jako ekspert w Panelu Środowisko. Systematycznie bierze udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz konferencjach i spotkaniach panelowych z zakresu energetyki i ochrony środowiska.
Posiada uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nr MI/ŚE/1321/2009

Dodatkowe informacje