Szkolenia audytorów

Wykładowcy na sympozach i szkoleniach

marek_bieniecki_mMarek Bieniecki – mgr inż. weryfikator BGK, Z-ca Kierownika Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w GIG w Katowicach
ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, wydział Mechaniczno-Energetyczny w specjalności cieplne systemy energetyczne.
Informacje dodatkowe:
  • Studia podyplomowe "Audyt energetyczny w przemyśle"  - Politechnika Śląska w  Gliwicach,
  • Doradca ds. Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej Gmin,
  • Ukończony kurs dla Audytorów Energetycznych – NAPE w Warszawie
  • Kurs: „ISO- 14 000 – System zarządzania środowiskiem”. E.T.P., Katowice.
Obecnie pracuje w Głównym Instytucie Górnictwa na stanowisku Zastępcy Kierownika Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza. Jego zakres działania:
  • Kierowanie pracami w Laboratorium  Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii Oszczędności Energii,
  • Wykonywanie prac z zakresu racjonalizacji wytwarzania i użytkowania energii w źródłach ciepła, energii elektrycznej, w zakładach przemysłowych, budynkach,
  • Ocena i planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe obszarów gmin i miast,
  • Weryfikacja audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego od 1999 roku (ok. 4000 zweryfikowanych audytów).
Jest autorem lub współautorem licznych publikacji książkowych i artykułów w prasie branżowej.

Dodatkowe informacje