Szkolenia audytorów

Wykładowcy na sympozach i szkoleniach

Piotr Kukla weryfikator BGKPiotr Kukla – mgr inż. energetyk, weryfikator BGK, audytor energetyczny.
W roku 1996 ukończył Politechnikę Śląską - Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Uczestnik: kursu audytora energetycznego, kosztorysowania w budownictwie, szkolenia z zakresu oceny i weryfikacji poprawy efektywności energetycznej w oparciu o protokół IPMVP oraz szkoleniu dotyczącym zasad sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji. Posiada także uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.  Jest wieloletnim pracownikiem Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach. Od roku 1996 – zatrudniony na stanowisku specjalisty. W 2005 roku objął stanowisko kierownika projektów, a w 2012 roku – Dyrektora ds. audytów i planowania energetycznego. Zweryfikował ok. 8000 audytów.
  Specjalizuje się w wykonywaniu opracowań z zakresu energetyczno–środowiskowego w tym głównie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin. Kierował ponad 30 projektami i uczestniczył przy opracowaniu 70 innych.
Ponadto kierował lub był współautorem kilkunastu programów ograniczenia niskiej emisji (w tym dla Radomia, Płocka, Jeleniej Góry i Lubina), kilkuset audytów energetycznych, studiów wykonalności inwestycji oraz ponad 20 Programów Ochrony Powietrza wchodzących w skład Programu Ochrony Środowiska dla gmin i powiatów (w tym dla powiatu tatrzańskiego).
Uczestniczył też w realizacji wielu międzynarodowych projektów w tym: PHARE - projekt demonstracyjny Black Triangle, 3-NITY - trójrodzajowe podejście do planowania energetycznego i zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, Local Government Partnership Program (LGPP), „Zintegrowane podejście do wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej w Polsce",  "Zaopatrzenie w ciepło, energię i paliwa gazowe na przykładzie gmin średniej i małej wielkości: Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Rydułtowy".
Jest również współautorem publikacji o tematyce energetycznej w tym: "Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w małych i średnich gminach", "Jak planować zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach", „Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej?", „Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik dla przedsiębiorców", "Moja szkoła chroni klimat Ziemi" i wielu innych.
  Jest weryfikatorem raportów z monitorowania efektu ekologicznego w budynkach realizowanych na potrzeby NFOŚiGW. Obecnie współuczestniczy w inicjatywie KAPE i innych organizacji dotyczącej tworzenia standardu Programów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dodatkowe informacje