Szkolenia audytorów

Wykładowcy na sympozach i szkoleniach

 Maciej Mierzejewski - mgr inż. , audytor energetyczny, redaktor i właściciel www.AudytoEnerg.pl
Maciej Mierzejewski - audytor energetyczny
Absolwent Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Ślaskiej o specjalności kotły i wytwornice pary.
Studia podyplomowe w zakresie audytingu energetycznego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
Audytor Energetyczny, Certyfikowany Audytor ds. Energetyki (CAE) oraz Certyfikowany Ekspert ds. Energetyki (CEE) w Programie NF. Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 20540/Pol.Śl., w Centralnym Rejestrze MIiB - nr 10226. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Pierwszego Klastra Budownictwa Pasywnego i Niskoenergetycznego.  Właściciel firmy AudytoEnerg w Cieszynie.
Współautor programu do sporządzania świadectw energetycznych budynków Forum Media Polska sp. z o.o. w Poznaniu. Współpracuje z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska we Wrocławiu oraz innymi audytorami energetycznymi. Organizator szkoleń dla audytorów energetycznych i  konferencji "Oszczędzanie energii najlepszą inwestycją XXI wieku"

Dodatkowe informacje