Szkolenia audytorów

Wykładowcy na sympozach i szkoleniach

pronobis2m

Szymon Pronobis mgr inż. - audytor i certyfikator energetyczny. Właściciel firmy CE PRO-NOBIS. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w specjalności Inżynieria Przemysłowa. Uprawnienia Ministra Infrastruktury do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr MI/ŚE/208/2009. W marcu 2014 r. kurs audytora energetycznego rekomendowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Wykonał ok. 300 świadectw charakterystyki energetycznej budynków mi.: jednorodzinnych i wielorodzinnych, oświaty, zdrowia, rekreacji, biurowych, produkcyjnych oraz magazynowych. Propagator wykorzystania świadectw energetycznych budynków do wyznaczania rzeczywistego zużycia nośników energii. Doradca techniczny firmy EKOSUN Sp. z o.o. wykonującej instalacje OZE. Współpracuje z innymi audytorami i certyfikatorami energetycznymi.

Dodatkowe informacje