Szkolenia audytorów

Sympozjum dla audytorów: Dobry audyt energetyczny to audyt zweryfikowany pozytywnie

Niskoenergetyczny budynek Goeppert-Mayer

Firma Audytoenerg organizuje 06 marca 2013 roku pierwsze na Śląsku sympozjum dla audytorów energetycznych pod nazwą:

"Dobry audyt energetyczny to audyt zweryfikowany pozytywnie"

Lokalizacja: sala konferencyjna GPP (nr 8,9), Katowice, ul. Konduktorska 39A Ip. (dokładna lokalizacja na planie Katowic)

Celem sympozjum jest podniesienie poziomu wiedzy niezbędnej do wykonywania audytów energetycznych i zapoznanie słuchaczy ze sposobami unikania błędów pojawiających się przy ich sporządzaniu.

Największą wartością tego sympozjum są osoby prelegentów.

Wykładowcami są wybitni fachowcy w zakresie energetyki, ekologi i audytingu energetycznego, zajmujący się na codzień weryfikowaniem audytów dla BGK  i  WFOŚiGW w Katowicach:

Marek Adamus  – weryfikator, specjalista w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Marek Bieniecki – weryfikator BGK, Z-ca Kierownika Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Mariusz Ćwięczek – weryfikator BGK, specjalista w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Tomasz Makowski – specjalista, pracownik Centrali  Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Kto może wziąć udział w sympozjum ?

Sympozjum adresowane jest do audytorów energetycznych jak i innych osób zainteresowanych poprawnym wykonywaniem i weryfikacją:

 • audytów termomodernizacyjnych,

 • audytów remontowych,

 • audytów dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Katowicach,

 • audytów dla potrzeb Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej,

 • audytów efektywności energetycznej,

 • innych audytów energetycznych.

Weryfikator to też człowiek :-) - najlepiej wiedzę pobierać od tych co Cię kontrolują !

Prelegenci to aktualnie czynni specjaliści weryfikujący audyty na potrzeby Funduszu Termomodernizacyjnego zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach oraz doświadczeni audytorzy energetyczni.

Ile razy borykałeś się z problemami, których nie potrafiłeś rozwiązać ?

W trakcie zajęć, po prelekcji/prezentacji możliwość dyskusji i zadawania pytań prelegentom.

Jedyna okazja na „dotknięcie“ działającego układu trigeneracji !

Będzie to możliwe podczas zwiedzania niskoenergetycznego budynku biurowego Goeppert-Mayer wyposażonego w system trigeneracji (wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej i chłodu z gazu ziemnego) połączony z nowoczesnymi instalacjami HVAC.

W ramach sympozjum zapewniamy każdemu uczestnikowi:

 • dużą porcję praktycznej wiedzy z audytingu energetycznego,

 • materiały szkoleniowe,

 • zwiedzanie niskoenergetycznego budynku biurowego z układem trigeneracji (jedyny tego typu w Europie kontynentalnej),

 • dyplom uczestnictwa w sympozjum,

 • rachunek firmowy.

Ponadto: przerwy kawowe, ciepły posiłek, dyskusje kuluarowe

 

Sponsor sympozjum: Firma PERLIT-POLSKA sp. z o.o. - producent ciepłochronnych zapraw i tynków na bazie perlitu

perlit-polska-logo_100

 

 

Program sympozjum: program2013-03-06.pdf adobereader(147 kB)

Formularz zgłoszeniowy na sympozjum można pobrać tutaj: 

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące sympozjum i szkolenia  Dobry audyt...

Dodatkowe informacje