Szkolenia audytorów

Sprawozdanie z sympozjum 06-03-2013 w Katowicach

phoca thumb m katowice20130306 005  Zainteresowanie spotkaniem audytorów energetycznych z weryfikatorami ich audytów, w ramach sympozjum  p.t. „Dobry audyt energetyczny to audyt zweryfikowany pozytywnie”, które odbyło się w Katowicach w dniu 06-03-2013 roku, zmusiło organizatorów do wynajęcia większej sali.  Łącznie z prelegentami sala konferencyjna w biurowcu Goeppert-Mayer gościła w ten piękny słoneczny dzień prawie 60 osób. Przybyli audytorzy z całej Polski: Bielowicka, Boguszowa-Gorce, Chrzanowa, Chludowa, Czerwionki-Leszczyny, Gierałtowic, Gliwic, Kamiennej Góry, Kielc, Kłobucka, Krakowa, Legnicy, Lubina, Lędzin, Nysy, Oleszyc, Opola, Oświęcimia, Pieszkowa, Poberowa, Poznania, Przecława, Sosnowca,  Szczecina, Świdnicy, Tarnowa, Turka, Tychów, Warszawy, Wojnicza, Zgłobic i Żor.

phoca thumb m katowice20130306 009

 Po rejestracji uczestników i rozdaniu materiałów drukowanych z wystąpieniami wszystkich prelegentów pierwszą prelekcję p.t. „Wykonanie i weryfikacja  audytu energetycznego” rozpoczął  Mariusz Ćwięczek - weryfikator z Głównego Instytutu Górnictwa, który wraz z drugim prelegentem, również z Głównego Instytutu Górnictwa  zweryfikowali  w ciągu ostatnich 14 lat ok. 8700 audytów przeznaczonych dla Banku Gospodarstwa Krajowego zarządzającego Funduszem Termomodernizacyjnym i Remontowym. Warto więc było posłuchać o problemach ich pracy. Tematyka wystąpień była podobna do przedstawionej w dniu 2013-01-29.

Prezentacja Marka Bienieckiego weryfikatora, a zarazem Z-cy Kierownika Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Głównym Instytucie Górniczym, dotyczyła specyfiki audytów remontowych. Najczęstrze przyczyny błędów w tych audytach to:phoca thumb l katowice20130306 032
- brak w obliczeniach potrzeb związanych z przygotowaniem c.w.u. - co jest niezgodne z art. 1. ustawy
- błędnie wyznaczony wskaźnik oszczędności zużycia energii, w %
- nieprawidłowo określona wartość powierzchni netto/użytkowej budynku,
- brak oświadczenia Inwestora o dacie rozpoczęcia użytkowania podmiotowego budynku,
- brak dokumentacji obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło przed i po termomodernizacji,
- zbyt uproszczona - uniemożliwiająca weryfikację - charakterystyka sytemu grzewczego i systemu przygotowania c.w.u., 
- brak oświadczenia, że zakres prac ujęty w audycie remontowym wynika z planu robót remontowych dla budynku zgodnie z WT,
- nieprawidłowy, odmienny od wzoru podanego w Rozporządzeniu, kształt karty audytu energetycznego i/lub nie wypełnione wszystkie pozycje karty i/lub pozycje w wymaganych tabelach
- w zakresie prac przewidzianych do realizacji ujęte zostały wyłącznie przedsięwzięcia termomodernizacyjne, a dostarczona dokumentacja dotyczy części audytu remontowego,
- błędne wartości wskaźnika przedsięwzięcia remontowego w odniesieniu do powierzchni użytkowej budynku,
- błędny wybór usprawnienia, polegającego na ociepleniu przegród zewnętrznych - niespełnione kryterium R min.

   Krótka przerwa kawowa pozwoliła wszystkim na chwilę oddechu i dyskusje kuluarowe. Po niej rozgorzała dysputa m.in. na temat obliczeń cieplnych i prezentacji wyników w audycie budynków z lokalami użytkowymi.

 

Mirosław Czarnik Wystąpienie Mirosława Czarnika  Prezesa Górnośląskiego Parku Przemysłowego p.t. „Budownictwo zrównoważone. Nie moda lecz konieczność. Prezentacja niskoenergetycznego kompleksu  GPP Busines Park” ukazało niskoenergetyczny biurowiec  Goeppert-Mayer w Katowicach jako jedyny w Europie kontynentalnej budynek o tak zaawansowanych technologiach stosowanych w budownictwie zrównoważonym.  Właściciele i projektanci budynku starają się obecnie o uzyskanie uznanego w Europie certyfikatu BREEAM.

Tomasz Makowski z BGK

Jako gość specjalny wystąpił przedstawiciel Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego z Warszawy Tomasz Makowski. Przedstawił podstawy działania Funduszu Termomodernizacyjnego i Remontowego oraz zasady formalnej weryfikacji audytów energetycznych w BGK. Ciekawie prezentowały się również dane statystyczne dotyczące wniosków o premie termomodernizacyjne (najwięcej złożono ich w województwie Mazowieckim i Śląskim a najmniej w Podkarpackim i Świętokrzyskim). Prelegent potwierdził niezbyt miłą dla audytorów informację o braku w Funduszu  środków na premie termomodernizacyjne pozostawiając jednak odrobinę nadziei na możliwość pozyskania nowych środków.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to również „odbiorca” audytów, a właściwie kart audytów energetycznych. Marek AdamusO specyfice tych opracowań i sposobie ich weryfikacji mówił weryfikator WFOŚiGW - Marek AdamusKryteria oceny pracy audytora wynikają tu nie z ministerialnych rozporządzeń, ale z wewnętrznych przepisów Funduszu, opartych na wieloletnich doświadczeniach. Przy braku obowiązku dostarczenia audytu (WFOŚiGW może go zażądać od audytora) weryfikacji podlega karta audytu i jej zgodność z wnioskiem. Prelegent przedstawił sposób analizy danych zawartych w karcie. Podał również sposoby liczenia efektu ekologicznego oraz oceny opłacalności inwestycji przy użyciu wskaźnika NPV z uwzględnieniem parametrów akceptowanych przez WFOŚiGW.

phoca thumb m katowice20130306 049

 Po prezentacji wszyscy mieli sposobność zapoznać się z całym budynkiem Goeppert-Mayer wyposażonym m.in. w układ trigeneracji. W rolę przewodnika ponownie wcielił się specjalista d/s sprzedaży GPP - Łukasz Wollnik. Produkcja energii elektrycznej w kogeneratorze na gaz ziemny generuje jednocześnie  ciepło odpadowe wykorzystane do ogrzewania budynku i sąsiedniej hali oraz do wytwarzania chłodu. Z tym ostatnim było trochę kłopotu ale usprawiedliwieniem jest inteligentny system wyposażony w ponad 2000 czujników, który jest w trakcie dopracowywania softwaru. Odwrócony dach tego budynku to nie tylko zielony trawnik (o tej porze roku raczej symboliczny) ale i źródło szarej wody wykorzystywanej na potrzeby własne. Układ automatycznego sterowania światłem (żaluzje zewnętrzne i  płynna strefowa regulacja oświetlenia sztucznego) oraz odzysk energii hamowania w windach to tylko część wyposażenia tego niezwykłego budynku. 

  phoca thumb m katowice20130306 110 Jako ostatni wystąpił Maciej Mierzejewski z prezentacją zwracającą uwagę na problemy związane z obliczeniami cieplnymi i audytami budynków mieszkalnych z wydzielonymi lokalami użytkowymi. W takiej sytuacji z prostopadłościennej bryły budynku otrzymujemy skomplikowaną przestrzeń ograniczoną przegrodami o złożonych kształtach. Tak „poszatkowane” ściany przy doborze optymalnego ocieplenia musimy  powtórnie "scalić" co może być przyczyną prostych ale istotnych błędów. Użycie do obliczeń cieplnych programu CERTO autorstwa DAEŚ z Wrocławia w dużej mierze pozwala na uniknięcie tych błędów i szybką kontrolę poprawności wyników poprzez wygenerowanie, powstającej niejako „przy okazji” projektowanej charakterystyki energetycznej budynku i porównanie jej z danymi scalonymi wg ustalonych przez audytora parametrów. Do tego celu służy m.in. moduł OPTYMALIZACJA znajdujący się w każdej pełnej wersji CERTO.  Jak wykazała mini ankieta przeprowadzona wśród uczestników tylko jeden na pięciu użytkowników CERTO korzysta z tego modułu! Zachętą do stosowania OPTYMALIZACJI niech będzie fakt, że praktycznie przy jej użyciu otrzymujemy gotowy wydruk audytu obejmującego termomodernizację przegród pełnych, przeźroczystych (okien),  źródeł ciepła i c.w.u.

  perlit-polska-logo_100 Tym razem nie zabrakło przedstawiciela sponsora czyli firmy PERLIT-POLSKA sp. z o.o., który sprawił bardzo miłą niespodziankę zapraszając Prezesa firmy ASTRA - Benedykta Karczewskiego

phoca thumb m katowice20130306 088

Szef Astry opisał z dużą swadą i znajomością merytoryczną nie tylko właściwości perlitowej zaprawy ciepłochronnej, ale przede wszystkim zastosowanie nowego materiału CemokrzemPor będącego odmianą lekkiego betonu z domieszką spienionego szkła. Powstający z nich materiał posiada nie tylko niski ciężar właściwy, dobre własności cieplne i wysoką ognioodporność ale również odpowiednią  wytrzymałość mechaniczną. 

   Dodatkową atrakcją spotkania były minikonkursy  z nagrodami w postaci wydanej przez Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG monografii p.t. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich wpływ na charakterystykę energetyczną budynku” autorstwa Włodzimierza Boronia, Andrzeja Chomiaka, Adama Kawy i Jadwigi Zawora.

   Na zakończenie wszyscy słuchacze otrzymali imienne dyplomy uczestnictwa.

 

Dodatkowe informacje