Szkolenia audytorów

Sympozjum dla audytorów: Dobry audyt energetyczny Katowice 2014-02-18

biurowiec Goeppert-Mayer - miejsce sympozjum Firma Audytoenerg organizuje wraz z Fundacją Poszanowania Energii w Katowicach 18 lutego 2014 roku drugie na Śląsku sympozjum dla audytorów energetycznych pod nazwą:

"Dobry audyt energetyczny - Katowice 2013-02-18"

Lokalizacja: sala konferencyjna biurowca Goeppert-Mayer (obok na fotografii), Katowice, ul. Konduktorska 33 (parter) (dokładna lokalizacja na planie Katowic)

Cel sympozjum: podniesienie poziomu wiedzy niezbędnej do wykonywania audytów energetycznych i zapoznanie słuchaczy ze sposobami unikania błędów pojawiających się przy ich sporządzaniu.

Największą wartością tego sympozjum są osoby prelegentów.
Wykładowcami są wybitni fachowcy w zakresie: energetyki, ekologi, audytingu energetycznego i budownictwa zrównoważonego:

 • Marek Adamus – weryfikator, specjalista w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Mirosław Czarnik – Prezes Górnośląskiego Parku Przemysłowego, właściciela budynku Goeppert-Mayer w Katowicach
 • Piotr Kukla – weryfikator BGK, Dyrektor w Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach
 • Tomasz Makowski – specjalista, pracownik Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
 • Jan Surówka – audytor efektywności energetycznej, właściciel firmy "EMS" Energy Engineering & Management Systems (zastąpił Macieja Surówkę).

Kto może wziąć udział w sympozjum ?
Sympozjum adresowane jest do audytorów energetycznych jak i innych osób zainteresowanych poprawnym wykonywaniem i weryfikacją:

 • audytów termomodernizacyjnych,
 • audytów remontowych,
 • audytów dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Katowicach,
 • audytów dla potrzeb Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej,
 • audytów efektywności energetycznej,
 • innych audytów energetycznych.

Weryfikator to też człowiek :-) - najlepiej wiedzę pobierać od tych co Cię kontrolują !
 Prelegenci to aktualnie czynni specjaliści weryfikujący audyty na potrzeby Funduszu Termomodernzacyjnego zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach oraz doświadczeni audytorzy energetyczni.
Ile razy borykałeś się z problemami, których nie potrafiłeś rozwiązać ?
 W trakcie zajęć, po prelekcji/prezentacji możliwość dyskusji i zadawania pytań prelegentom.
Jedyna okazja na „dotknięcie" działającego układu trigeneracji !
 Będzie to możliwe podczas zwiedzania niskoenergetycznego budynku biurowego Goeppert-Mayer wyposażonego w system trigeneracji (wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej i chłodu z gazu ziemnego) połączony z nowoczesnymi instalacjami HVAC. Obecnie budynek posiada certyfikat BREEAM.
W ramach sympozjum zapewniamy każdemu uczestnikowi:

 • dużą porcję praktycznej wiedzy z audytingu energetycznego,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwiedzanie niskoenergetycznego budynku biurowego z układem trigeneracji (jedyny tego typu w Europie kontynentalnej),
 • dyplom uczestnictwa w sympozjum,
 • rachunek firmowy.

Ponadto: przerwy kawowe, ciepły posiłek, dyskusje kuluarowe

Program sympozjum: program2014-02-18.pdfadobereader (89 kB)

W związku z niezbyt dużą frekwencją na Sympozjum, pozostały materiały szkoleniowe w postaci drukowanej i plików (prezentacje i przykłady którymi posługiwali się wykładowcy). Można je zakupić po wysłaniu zamówienia na odpowiednim formularzu:

formularz zamówienia - w pliku pdf

formularz zamówienia word- w pliku doc


FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące sympozjum i szkolenia Dobry audyt...

Dodatkowe informacje